TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Kết nối đa chiều, tương tác hiệu quả.

 
Dịch vụ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
01
GẮN KẾT BỀN CHẶT
Truyền thông xã hội là sự kết nối song phương của khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra những chiến lược nội dung và hình ảnh sáng tạo để kết nối một cách tốt nhất.
02
TẠO TRÀO LƯU MỚI
Các kênh xã hội bao giờ cũng chạy theo những trào lưu mới. Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo ra những trào lưu đó để trở thành thương hiệu tiên phong. Sức mạnh thông điệp kết hợp với sức mạnh cộng đồng chắc chắn sẽ khiến bạn thật hài lòng.
03
CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ
Hiệu quả không đo lường được? Đó là một quan niệm sai lầm. Chúng tôi có những công cụ tiên tiến để đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch cũng như những phản hồi của khách hàng đối với thương hiệu của bạn. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ giúp bạn kết nối 24/7 với cộng đồng của mình một cách nhanh chóng nhất nhằm phản ứng kịp thời và linh hoạt.
 • Kế Hoạch Truyền Thông Xã Hội

  Kế Hoạch Truyền Thông Xã Hội

  Facebook Fanpage
  Instagram
  Twitter
  Google +
  Pinterest

 • Lắng Nghe & Phân Tích

  Lắng Nghe & Phân Tích

  Social Baker
  Listening Tools